به گزارش صبح توس؛ نجفی در حاشیه جلسه شورای شهر نیشابور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشخصه هایی که در نیشابور وجود دارد و در شهرهای دیگر کمتر دیده می شود این است که در تمامی حوزه ها مشخصه خاص نیشابور را داریم، در چهره های فرهنگی و بناهای تاریخی تمام  آثار و مفاخر را در نیشابور داریم.

 

وی افزود: با وجود این همه پتانسیل، نیشابور می تواند جذب کننده مخاطبان باشد، با توجه به مشکلاتی که طبیعتا در همه شهرهای وجود دارد شاید غفلت شده و موضوعات دیگری در اولویت بوده است.

 

نجفی گفت: رساندن نیشابور به جایگاه واقعی به تنهایی توسط شهرداری میسر نیست و نیازمند همکاری همه مسئولین شهرستان است.

 

وی بیان کرد: نیروی انسانی اگر تأمین نشود نمی شود انتظار زیادی از آن داشت، اگر به پتانسیل های شهر نیشابور توجه شود می توان به سمت درآمدهای خوب شهری رفت و مشکلات شهرداری را حل کرد تا درآمد پایداری داشته باشیم و بتواند معیشت حداقلی را برای نیروی انسانی تأمین کند.

انتهای پیام/