به گزارش صبح توس؛ رضا پرستش در نشست هماهنگی تهیه برنامه جامع فرهنگی، هنری و ورزشی با بیان اینکه جلب رضایت مردم و ارتقاء سطح هنری و فرهنگی در برنامه ها یکی از اولویت های شهرداری است اظهارداشت: تهیه برنامه جامع فرهنگی، هنری برای سبزوار دردستور کار قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی- هنری که در سال های اخیر با مشارکت شهردای و یا به تنهایی توسط شهرداری صورت گرفته است تصریح کرد: سعی خواهد شد با تهیه این برنامه جامع بر تعداد و افزایش سطح این برنامه ها افزوده شود.

 

رضا پرستش، مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سبزوار با بیان اینکه  بر اساس نگاه فرهنگی شهردار و نظر مساعد اعضای شورای اسلامی شهر این روند ادامه خواهد یافت، تاکید کرد: از جمله مواردی که در تهیه برنامه جامع فرهنگی هنری در نظر گرفته خواهد شد تقویت باورها و ارزش های خطه سربداران و رضایتمندی مردم فرهنگ دوست سبزوار است.

 

مشاور فرهنگی شهردار سبزواردر این نشست با بیان اینکه همدلی دستگاههای فرهنگ در شهرستان یکی از مهم ترین فاکتورها برای انجام هرچه بهتر برنامه های فرهنگی است، تاکید کرد: برای انجام برنامه های هدفمند فرهنگی باید هم افزایی و هم گرایی بین این دستگاه ها ایجاد شود.

 

سید محمود صابر در پایان با اشاره به اینکه توجه به فرهنگ بومی سبزوار نباید از ذهن ها دور بماند، تصریح کرد: ارتباط و تعامل با هنرمندان این کهن شهر برای ارتقای برنامه های فرهنگی و هنری این شهر امری ضرروری است.

 

انتهای پیام/