به گزارش صبح توس؛ رضا خطائی در جمع خبرنگاران با اعلام خبر پرداخت بیش از 51 میلیارد ریال در تعهدات بلند و کوتاه مدت تامین اجتماعی خلیل‌آباد، گفت: تعهدات بلندمدت شامل مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان و نیز تعهدات کوتاه مدت شامل مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه پزشکی، ازدواج، کفن و دفن است.

 

وی با بیان اینکه 16 هزار و 500 نفر تحت پوشش تامین اجتماعی خلیل‌آباد هستند، تصریح کرد: در شهرستان خلیل‌اباد تعداد دو هزار و 875 کارگاه فعال تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

 

رئیس اداره تامین اجتماعی خلیل‌آباد در ادامه از ارائه خدمات الکترونیک در راستای تسهیل امور و تکریم مخاطبان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: یکی از برنامه‌های موفق دولت تدبیر وامید خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی با هدف تکریم جامع هدف است.

 

وی قانون‌مداری، پاسخگویی و پاکدستی را از اصول تامین اجتماعی خواند و بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی با ارائه خدمات الکترونیکی و ارتقاء کیفیت خدمات‌درمانی در دولت تدبیر وامید نمره قبولی گرفته است.

انتهای پیام/