امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: در یازدهم سپتامبر آمریکا برای تهدید و پیشبرد اهدافی خاص از این ماجرا استفاده ابزاری کرد.

 

وی افزود: یکی از پیامدهای حادثه یازدهم سپتامبر پروژه اسلام هراسی است که جریانات اسلام ستیز در ایالات متحده از آن نیز بهره برداری کردند.

 

این کارشناس مسائل آمریکا گفت: باتوجه به اسامی افرادی که در جریان این حادثه از کشورهای خاورمیانه نام برده شد و همچنین گروه القاعده که ادعای نمایندگی تفکر اسلامی را مطرح می کرد، در این فضا مسلمانان مورد خشم گروه های اسلام ستیز قرار گرفتند و توانستند توجیهی برای این رفتار اسلام ستیزانه پیدا کنند.

 

وی با اشاره به راه اندازی موج اسلام ستیزی از جانب دشمن افزود: اما در نهایت مشخص شد که این حادثه ارتباطی با گروه های اسلامی نداشته است.

 

ابوالفتح تصریح کرد: در این حادثه گروه هایی برای بهره برداری سیاسی خودشان را در پشت اسلام آمریکایی پنهان کردند که رفتار نامناسبی را داشتند.

 

وی با بیان اینکه فضای اسلام ستیزی پس از این حادثه تروریستی با ابراز پشیمانی برخی گروه های مخالف اصلاح شد اظهار کرد: قطعا پروژه اسلام ستیزی از جانب دشمنان جمهوری اسلامی ادامه دار و در واقع نوعی تقابل اجتماعی و سیاسی همه جانبه است که عوامل متعددی در آن دخیل می باشد.

 

این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: این موضوع با منافع قدرت های فرامنطقه ای و منطقه غرب آسیا گره خورده است و تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی شده است.

 

وی با اشاره به اینکه موضوع اسلام هراسی مستمسکی برای شکل دادن به نظم جدید در غرب آسیا شده و لذا این تقابل ادامه دار است افزود: در کتبی هم که غربی ها نوشتند مشخصا به این تقابل و شدت یافتن آن توجه شده است.

 

ابوالفتح گفت: گروه هایی برای توجیه رفتار و کشتار غیرنظامیان در قالب نبرد تمدنی از این حادثه یاد می‌کنند و فعلا هیچ چشم اندازی از کاهش اسلام ستیزی و دین ستیزی با اتفاقاتی که روزهای اخیر در میانمار و نقاط دیگر جهان رخ داده وجود ندارد و حتی برخی بر استمرار این ستیزها از نوع قومیتی و مذهبی تأکید دارند.

 

انتهای پیام/