2018-01-19 | 1396/10/29

برای حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شوید

درگز- مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه گفت: قوه‌ی قضائیه باید در موضوعاتی همچون حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شود.