2018-05-21 | 1397/02/31

برای حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شوید

درگز- مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه گفت: قوه‌ی قضائیه باید در موضوعاتی همچون حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شود.