2018-05-22 | 1397/03/01

بعضی از بیوت و وابستگان اشخاص، آن شخصیت ها را به‌کلی تحریف می‌کنند

درگز- مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت آیت‌الله طالقانی گفت: بعضی از بیوت و وابستگان به شخصیت‌ها، بعدازآنکه آن شخصیت پایش از این عالم مادّی بریده می‌شود و بیرون می‌رود، نام او را حفظ می‌کنند لکن محتوای او را به‌کلی -گاهی اوقات به 180 درجه عکس- تغییر می‌دهند.