2017-11-19 | 1396/08/28

بازگشت اولین کاروان جانبازان سرافراز حج تمتع به مشهد

همزمان با عید بزرگ شیعیان اولین کاروان جانبازان سرافراز خراسان رضوی در میان استقبال آحاد مردم و خانواده های شهدا وایثارگران به مشهد مقدس باز گشتند. عکس: علیرضا اخباری