2017-09-25 | 1396/07/03

بازگشت اولین کاروان جانبازان سرافراز حج تمتع به مشهد

همزمان با عید بزرگ شیعیان اولین کاروان جانبازان سرافراز خراسان رضوی در میان استقبال آحاد مردم و خانواده های شهدا وایثارگران به مشهد مقدس باز گشتند. عکس: علیرضا اخباری