2018-05-28 | 1397/03/07

بازگشت اولین کاروان جانبازان سرافراز حج تمتع به مشهد

همزمان با عید بزرگ شیعیان اولین کاروان جانبازان سرافراز خراسان رضوی در میان استقبال آحاد مردم و خانواده های شهدا وایثارگران به مشهد مقدس باز گشتند. عکس: علیرضا اخباری