2018-05-28 | 1397/03/07

همايش فصلي روحانيون مستقر خراسان رضوي و روحانيون حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه امام رضا(ع)

صبح امروز سخنراني آيت الله علم الهدي در همايش فصلي روحانيون مستقر خراسان رضوي و روحانيون حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه امام رضا(ع) در حسینیه امام خمینی (ره) انجام شد. عکس: علیرضا اخباری