2018-01-23 | 1396/11/03

همايش فصلي روحانيون مستقر خراسان رضوي و روحانيون حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه امام رضا(ع)

صبح امروز سخنراني آيت الله علم الهدي در همايش فصلي روحانيون مستقر خراسان رضوي و روحانيون حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه امام رضا(ع) در حسینیه امام خمینی (ره) انجام شد. عکس: علیرضا اخباری