2018-06-20 | 1397/03/30

میانمار مَسلَخِ حقوق بشر

جغتای- سکوت معنادار مجامع بین المللی باعث شده است تا ارتش و بودایی‌های میانمار به فجیع ترین جنایات علیه مسلمانان بی‌دفاع این کشور دست بزنند.