2017-09-25 | 1396/07/03

میانمار مَسلَخِ حقوق بشر

جغتای- سکوت معنادار مجامع بین المللی باعث شده است تا ارتش و بودایی‌های میانمار به فجیع ترین جنایات علیه مسلمانان بی‌دفاع این کشور دست بزنند.