محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در گفتگو با صبح توس؛، اظهار کرد: مورد موضوع نجومی بگیران و ادامه این امر موجب بی اعتمادی مردم شده و دلسردی مردم نسبت به مسئولان را منجر می شود.

وی با بیان اینکه توقع این است که امروز مدیران کشور از بین مردم و جنس مردم باشد و بنا به فرمایش امام(ره) از طبقه پایین جامعه باشد افزود: مدیر نباید از سکوی مدیریت برای رسیدن به اشرافی گری و گرفتن امتیازات و دریافت حقوق نجومی استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: امروز جای تأسف دارد علی رغم اقدامات رسانه ای در این موضوع و بررسی و پرداخت درمورد اسناد ارائه شده در این باره، شاهد اتفاق و برخورد درخور در این رابطه نیستیم.

وی ضمن اعلام اینکه صرفا به گزارشات در دست اقدام در این موضوع اکتفا شده است افزود: فقط چند مدیر جابجا شدند و مسئولیت هایشان در هیئت مدیره ها جایگزین شد، نشان از این است که مسئولان مردم و جامعه را درک نکرده و متوجه دغدغه مردم نیستند.

آصفری اظهار کرد: اگر حمایت مردم از مسئولان نباشد مسئولینی در کار نخواهد بود لذا باید از بی اعتمادی مردم جلوگیری کرد چراکه خیانتی که در موضوع حقوق های نجومی صورت گرفت کمتر از خیانت های کشورهای خارجی برای دلسرد کردن مردم نیست.

وی افزود: امروز قدرت های خارجی برای جمهوری اسلامی تهدیدی محسوب نمی شود بلکه بی‌اعتمادی مردم از این موارد دارای اهمیت بیشتری است.

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: برخی نجومی بگیران در برخی مسئولیت ها حقوقی برابر با 40 کارگر ساده در یافت می کنند لذا بایستی شعار پرداختن به عدالت باید جدی گرفته شود.

وی افزود: تبرئه نجومی بگیران نشانه نفوذ نجومی بگیران در دستگاه های تصمیم گیر است لذا باید برای اخذ این تصمیم پاسخ لازم به مردم ارائه شود.

  

آصفری با بیان اینکه اعلام تبرئه نجومی بگیران رفتاری دلسرد کننده مردم است خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی در این راستا باید پاسخگو باشند و البته معتقد هستیم تا امروز هیچ اراده ای در مسئولان تصمیم گیر و نظارتی نبوده و امیدی برای برخورد با نجومی بگیران وجود ندارد.

وی افزود: باتوجه به اینکه بخشی از مردم چشم به واریز یارانه ها دارند و بخش اعظم کارخانه ها رو به تعطیلی هستند و چندین ماه حقوقی دریافت نکردندبایستی از ضایع کردن حقوق مردم توسط نجومی بگیران جلوگیری شود.

انتهای پیام/