2018-05-21 | 1397/02/31

سونامی این چشم‌ها

جغتای- تلاش بثینه( تنها جامانده از یک خانواده 9 نفره یمنی در حمله هوایی سعودی ها)، برای باز نگه داشتن چشمش، با موجی از همدردی مردم جهان همراه شد.