2018-06-23 | 1397/04/02

طرح ضربتی پلمپ ده ها مرکز توزیع مواد مخدر در منطقه طبرسی مشهد

در ادامه طرح پاکسازی مناطق حاشیه مشهد از فروشندگان مواد مخدر صبح امروز ده ها مرکز توزیع مواد افیونی در منطقه طبرسی با حضور جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با همکاری نیروهای کلانتری طبرسی شمالی و سپاه و بسیج پلمپ شد. عکس: علیرضا اخباری