2018-01-19 | 1396/10/29

اردوی جهادی بسیج دانشجویی «جغتای» در روستای زلزلزه زده «دوقلعه»

جغتای- تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی شهرستان جغتای در قالب اردوی جهادی راهی روستای دو قلعه در مناطق زلزله زده شهرستان فریمان شدند.