2018-02-20 | 1396/12/01

رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار

جغتای- رهبر معظم انقلاب درباره مبارزات ضد استعماری رئیس علی دلواری فرمودند: رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس است.