2017-11-24 | 1396/09/03

رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار

جغتای- رهبر معظم انقلاب درباره مبارزات ضد استعماری رئیس علی دلواری فرمودند: رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس است.