2018-06-20 | 1397/03/30

رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار

جغتای- رهبر معظم انقلاب درباره مبارزات ضد استعماری رئیس علی دلواری فرمودند: رئیس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس است.