سرهنگ "فرج قنبري" جانشين هنگ مرزي درگز در گفتگو با صبح توس؛  در تشريح اين خبر بيان داشت: مرزداران اين فرماندهي دو گله احشام را كه توسط چوپانان قصد خروج از مرز داشتند را توقيف و مهار نمودند.
وي در ادامه تصريح کرد: مأمورين اين فرماندهي در گروهان مرزي لايين  طي تشديد اقدامات كنترلي نوار مرزي موفق شدند 800 رأس احشام را در نقطه صفر مرز مهار و پس از انتقال به سمت عقبه مرز (داخل خاك كشورمان) چوپانان گله را دستگير و تحويل مراجع قانوني دادند.
جانشين هنگ مرزي درگز در پايان خاطر نشان كرد: مرزداران اين هنگ با گشت زني مستمر در نوار مرز از هرگونه تجاوزي جلوگيري مي كنند.

انتهای پیام/