2018-01-17 | 1396/10/27

اردوی گروه جهادی «شهید حججی» در روستای محروم «دستوران»

جغتای- گروه جهادی شهید حججی متشکل ازهشت نفر از اعضای بسیج محلات شهرستان جغتای، به روستای محروم دستوران رفته و اقدام به کمک رسانی کردند.