2017-11-18 | 1396/08/27

بازدید مسئولان از پزشک‌ها و کارکنان بیمارستان بجستان

بجستان- بعد از روز پزشک و همزمان با روز کارمند و هفته دولت تعدادی از مسئولان بجستان به همراه فرماندار این شهرستان از بیمارستان بجستان و خدوم آن دیدن کرد.