2018-05-22 | 1397/03/01

بازدید مسئولان از پزشک‌ها و کارکنان بیمارستان بجستان

بجستان- بعد از روز پزشک و همزمان با روز کارمند و هفته دولت تعدادی از مسئولان بجستان به همراه فرماندار این شهرستان از بیمارستان بجستان و خدوم آن دیدن کرد.