حمید گرمابی در گفتگو با  صبح توس؛ ضمن اشاره به مطالبات مردم از وزرای دولت دوازدهم، اظهار کرد: امروز در راس مطالبات مردم، مسئله اقتصاد و بعد از آن هم مسئله اشتغال مورد توجه است که تمام جوانان و به طبع خانواده هایشان را درگیر کرده است.

 

وی افزود: این دو مسئله باید اولویت های اصلی دولت باشد ودر کنار آن هم گروه هایی که از روحانی حمایت و مباحثی مانند حقوق شهروندی را مطرح کردند باید به این نکات توجه کنند.

 

نماینده مردم نیشابور با بیان اینکه مباحث امنیتی یکی از مهم ترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: در منطقه ای هستیم که باید همیشه مسئله امنیت و توسعه زیر ساخت های امنیتی را در اولویت ها قرار دهیم و مرزهایمان به اندازه کافی از امنیت برخوردار باشند.

 

وی ادامه داد: کاهش فعالیت های تروریست ها در عراق و سوریه ممکن است که آن هارا به سمت ایران بکشاند و فضایی را به وجود بیاورند که فعالیت های جمهوری اسلامی را متوقف کنند که در این راستا دولت باید تماما از نیروهای نظامی حمایت و آنان را تقویت کند.

 

گرمابی با اشاره به اهمیت فضای دانشگاه و مطالبات دانشجویان از دولت دوازدهم، گفت: دانشگاه همیشه علیرغم اینکه ظاهرا به نظر نمی آید، یکی از سیاسی ترین نهادها بوده و متاسفانه اینطور گمان می شود که وزیر علوم سیاسی نیست در حالیکه جامعه دانشگاهی همواره پیش قراول نخبگان بوده است.

 

وی اضافه کرد: مجموعه ذیل وزارت علوم یک گستره وسیعی است از اساتید، کارکنان، کارمندان و دانشجویان که تاثیر زیادی را بر جامعه دارند و همواره حساسیت خاصی بر روی وزیر علوم بوده است که این حساسیت در دولت قبل نیز حس شد.

 

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد آقای روحانی فرد جامع الشرایطی را برای تصدی این مسئولیت پیدا نکرده است، بیان کرد: وزیرعلوم باید فردی باشد که نظر و رضایت جناح ها و تشکل های مختلف میان دانشجویان و دانشگاهیان را جلب کند تا روند علمی کشور سیر صعودی به خود بگیرد؛ بهتر است هرچه زودتر تکلیف این ماجرا نیز مشخص شود زیرا در آستانه بازگشایی دانشگاه ها نیز هستیم.

 

وی با اشاره به عواملی که مجلس رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو داد، تاکید کرد: ایشان افرادی را که در اینطور مواقع باید با جناح های مختلف صحبت کنند و نظراتشان را بشنوند نداشتند و به این موضوع توجه نداشتند، همچنین از نظر بسیاری از نمایندگان ایشان در دفاع خود موفق نبود و در صحن علنی خوب ظاهر نشد.

 

انتهای پیام/