به گزارش صبح توس؛ سردارشهید ابوالفضل رفیعی که در زمان دفاع مقدس به عنوان جانشین لشکر پنج نصردر مقابل دشمنان بعثی مبارزه می کرد، در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه باقی ماند  و به عنوان  شهید مفقودالجسد معرفی شد.

هویت سردار شهید «ابوالفضل رفیعی سیج» که به عنوان شهید گمنام به مدت پنج سال در دانشگاه فردوسی مشهد در 19 اردیبهشت 1390 شده بود، ماه قبل پس از 34 سال از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

سنگ مزار این شهید پس از مدت یک ماه از شناسایی، با پیگیری های بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و مطالبات دانشجویان نصب شد.

انتهای پیام/