2018-07-23 | 1397/05/01

کشف ۳۶۳ کیلو تریاک از یک دستگاه تریلی در مشهد

ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی طی هماهنگی با قاضی خدابخشی جانشین سرپرست دادسرای انقلاب محموله بزرگ ۳۶۳ کیلویی مواد مخدر را در مشهد کشف کردند. عکس: علیرضا اخباری