2017-08-17 | 1396/05/26

برپایی درمانگاه صحرایی رایگان در منطقه میانکوه درگز + تصاویر

درگز- درمانگاه صحرایی شهید جودی ثانی بسیج جامعه پزشکی درگز به مدت دو روز در منطقه محروم میانکوه به ارائه خدمات رایگان پرداخت.