2018-03-20 | 1396/12/29

سیل و طغیان رودخانه‌های درگز از دریچه دوربین

درگز-در پی بارش چندساعته در ارتفاعات درگز و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها به جاده‌ها، مزارع و منازل ساکنین، به بعضی از روستاها خسارت کلی و جزئی وارد شد.