2018-07-23 | 1397/05/01

سیل و طغیان رودخانه‌های درگز از دریچه دوربین

درگز-در پی بارش چندساعته در ارتفاعات درگز و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها به جاده‌ها، مزارع و منازل ساکنین، به بعضی از روستاها خسارت کلی و جزئی وارد شد.