به گزارش خبرنگار صبح توس؛ مجتبی لاور رئیس اداره آموزش و پژوهش ستاد عالی مساجد کشور ظهر امروز در جمع مدیران کانون شهرستانهای تربت جام ، تایباد و باخرز که در مجتمع ولایت تربت جام برگزار شد با اشاره به وظایف مدیران کانون ها گفت: متاسفانه کارکرد کانون ها دچار اخلال شد که لازم است مدیران کانون های مساجد از خواب غفلت بیدار و از روزمره گی خارج شوند.

لاور افزود:  انتظار مقام معظم رهبری از نهادهای فرهنگی جامعه آن چنان که مد نظر ایشان است تامین نشده که فرمان آتش به اختیار را صادر کردند.

وی تصریح کرد: مدیران کانون ها باید به وظیفه خود دقیق تر اشراف داشته باشند و با شناخت به مسائل جامعه نقشه عملیاتی کاربردی و تمیز با ظرفیت ویژه انجام دهند.

رئیس اداره آموزش و پژوهش ستاد عالی مساجد کشور با اشاره به مرزبندهای جدید در عرصه بین المللی خاطر نشان کرد: امروز مرزهای کشور تنها خاکی نیست بلکه این مرزها به نزدیک ترین جای خود  به حریم خانه و خانواده رسیده است و متاسفانه جنگ نرم فرهنگی را مدیران باور ندارند که لازم است برای مقابله مسلح و مجهز شویم.

دلاور ادامه داد: از مرزهای اعتقاد ی با راحت طلبی و از روی فراق نمی شود دفاع  کرد و اگر این گونه بخواهیم کارهای فرهنگی را پیگیری کنیم به نتیجه نخواهیم رسید.

وی با اشاره با اتحاد برادران شیعه و اهل سنت ابراز داشت: مرزبندی اصلی ما و اهل سنت نیست ومبنای اعتقادی ما بر اتحاد وگفتمان اسلام ناب محمدی است که در حال حاضر شاهد تقابل اسلام ناب با اسلام استکباری هستیم.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: مدیران کانون ها باید به کارهای فرهنگی که در مساجد انجام می دهند ایمان و باور داشته باشند.

درادامه کهندل کارشناس آموزش و پژوهش کانون های فرهنگی و هنری خراسان رضوی با اشاره به وظایف کانون ها گفت : کانون ها مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشند وعملکردش را رصد کنند.

کهندل افزود: براساس قابلیت ها فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب مدیران کانون های مساجد دیدبانان فرهنگی هستند که لازم نیاز سنجی و ظرفیت های مناق خود را بدست آورند وبرنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: دشمن با برنامه های ضد ارزشی نفوذ کرده است که برای مقابله لازم است مسلسل ها به قلم تبدیل شود وهیچ وقت خشاب آنها نباید خالی باشد.

انتهای پیام/