محمد کریمی فرزقی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: از مجموع 10 هزار و 350 هکتار کشتزار آبی و دیم گندم، حدود 32 هزار تن محصول برداشت شده که از این میزان 9500 تن مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل سیلوهای گندم و مراکز خرید شده است.

 

وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در سال گذشته هفت هزار و 120 هکتار بوده که حدود 31 تن محصول برداشت و 15 تن تحویل دیگر به سیلوهای گندم و مراکز خرید شده بود.

 

کریمی سطح زیر کشت کُلزا را 320 تن عنوان کرد و گفت: از این میزان حدود 900 تن دانه روغنی برداشت شده که تاکنون 448 تن مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید شده است.

 

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه خاطر نشان کرد: میزان سطح زیر کشت کلزا در سال گذشته 270 تن بوده که با توجه به سرمازدگی، تنها 270 تن دانه روغنی برداشت شد.

 

انتهای پیام/