2017-08-24 | 1396/06/02

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی خبرنگاران

درگز- مقام معظم رهبری در بیاناتی فرمودند: پایدار شدن حوادث بستگى دارد به این‏که مبلّغان و خبررسانانى امین، صادق و باانگیزه داشته باشند.