2018-05-25 | 1397/03/04

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی خبرنگاران

درگز- مقام معظم رهبری در بیاناتی فرمودند: پایدار شدن حوادث بستگى دارد به این‏که مبلّغان و خبررسانانى امین، صادق و باانگیزه داشته باشند.