2018-07-22 | 1397/04/31

برگزاری برنامه طرح هجرت بسیج در مدارس درگز به روایت تصویر

درگز-طرح هجرت بسیج باهدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان، کارآفرینی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و محرومیت‌زدایی آغاز شد.