به گزارش صبح توس؛مدیرجهاد کشاورزی مه ولات گفت:شهرستان مه ولات بزرگترين شهرستان باغي استان خراسان رضوي محسوب مي شود و در الگوي كشت محصولات باغي شهرستان ، پسته با سطح زير كشت 20300 هكتار مقام اول سطح و توليد اين محصول را در استان به خود اختصاص داده است ،

نادری افزود: برداشت پسته در مه ولات از اوایل مرداد به صورت نوبرانه آغاز می شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

کارشناس ارشد جهاد کشاورزی تصریح کرد: مه ولات 30درصد  سطح زير كشت استان خراسان رضوي و 6 درصد سطح زير كشت كشور را به خود اختصاص داده است .

وی با اشاره به مهم ترین ارقام پسته در مه ولات اشاره کرد و یاداور شد:در بين 15 رقم پسته كشت شده در شهرستان ارقام عمده آن شامل بادامي سفيد ، اكبري ، كله قوچي و فندقي مي باشد و در بين ارقام پسته شهرستان ارقام پسته قرمز و گرمه ، زودرس ترين ارقام موجود در كشور مي باشد كه برداشت آن از اوايل مرداد ماه شروع مي گردد كه تماما مصرف تازه خوري دارد .

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات با توجه به شرايط اقليمي نامناسب در زمان گرده افشاني و تشكيل ميوه سال زراعي 96-95 ، علي رغم اينكه سال بار محصول پسته بوده اما متاسفانه ميزان توليد نسبت به سال كم باري گذشته افزايشي نداشته است خاطرنشان کرد:امسال از سطوح زير كشت باغات شهرستان پيش بيني مي گردد ، ميزان حدود 50 هزار تن پسته تر برداشت شود كه حدود 9500 تن آن براي مصارف تازه خوري به ساير استانهاي كشور صادر مي شود و مابقي توليد پس از فرآوري بصورت خشك بميزان 12 هزار تن ، در چرخه صادرات داخلي و خارجي قرار مي گيرد

انتهای خبر/.