منصور برغمدی در گفت و گو بصیر صبح توس؛ با اشاره به اینکه اولین اولویت در جهادکشاورزی توسعه طرح های بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است اظهارکرد: 259 منبع آبی در سبزوار به سیستم های تحت فشار و کم فشار انتقال آب مجهز شده اند که از این طریق بهره وری هر منبع تا 20برابر افزایش پیدا می کند.

 

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیاپی در منطقه تاکید کرد: بر این اساس  78پرونده اجرای طرح های انتقال آب در دست بررسی،17مورد در مرحله معرفی به بانک و 41 مورد در مرحله طراحی و هشت مورد هم در مرحله پایان کار قرار گرفته اند.

 

وی با بیان اینکه تا پایان سال 91 تنها 20 منبع آبی با سطح زیرکشت 450هکتار تحت سیستم های انتقال آب قرار داشت، افزود: در حال حاضر مساحت زمین های آبیاری شده توسط سیستم های انتقال آب به هفت هزار 561 هکتار رسیده است.

 

برغمدی به تخصیص 150میلیارد ریال بودجه به استان خراسان رضوی در خصوص این طرح ها اشاره کرد و ادامه داد: چشم انداز ما برای سال 96اختصاص 28میلیارد از منابع دولتی به این طرح ها و جذب خودیاری مردمی به مبلغ پنج میلیارد و 900میلیون تومان است.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در خصوص اجرای طرح های مکانیزاسیون کشاورزی در سبزوار تصریح کرد: 222 دستگاه ادوات کشاورزی جدید به سبزوار اضافه شده است که آن دستگاه ها در خصوص طرح های کم خاک ورزی و کشت مستقیم و کاهش هزینه ها فعالیت می کنند.

 

انتهای پیام/