احمد نادری در گفت و گو با صبح توس یکی از اهداف مهم سازمانی ایستگاه‌های تحقیقاتی کشاورزی،و مدیریتهای جهاد کشاورزی را تولید بذر پرورشی در طبقات مختلف بذری عنوان نمود و گفت: از بین ارقام مختلف جو که در چند سال گذشته در ایستگاه تحقیقات پسته شهرستان مه ولات کشت شده است، می‌توان به رقم بهرخ اشاره کرد که از سازگاری بسیار مناسبی برخوردار بوده است.

وی افزود: این رقم تنها جو دو ردیفه است که قدرت پنجه‌زنی فوق‌العاده‌ای دارد. تاریخ کشت آن اواخر آبان تا اوایل آذر می باشد و برای رسیدن به تراکم مناسب حدود 250 کیلوگرم بذر در هکتار مورد نیاز است.

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات با اشاره به برداشت جو در منابع آب شور تصریح کرد: از این رقم تا شوری آب 12-10 دسی زیمنس بیشتر از 4300 کیلوگرم در هکتار برداشت شده است و نسبت به ریزش و ورس مقاوم بوده و به تغذیه برگی عکس العمل مناسبی نشان می‌دهد.

 

نادری اظهار امیدواری کرد: امید است با تکثیر بذر جو مذکور و توسعه کشت آن بتوانیم ،شاهد افزایش راندمان بهره وری از منابع آب وخاک بخصوص منابع تولید با محدودیت های شوری باشیم

انتهای پیام/