2018-07-22 | 1397/04/31

برگزاری اردوی جهادی 10 روزه بسیجیان درگزی+تصاویر

درگز- با حضور بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج شهری درگز، اردوی جهادی برای ساخت یک خانه مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) آغاز شد.