به گزارش صبح توس؛ امیر احمدی، عضو شورای شهر یونسی پیش از ظهر امروز در نشست اعضای شورای اداری بجستان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن تقدیر از یک بانک فعال در شهرستان بجستان و اظهار کرد: سیستم بانکی قوی باعث پویایی اقتصاد میشود و این تعامل در شهرستان بجستان دیده میشود و امیدواریم در سال جدید بیشترشود تا روند رشد اقتصادی سرعت گیرد.

 

احمدی به مشکلات اجتماعی پرداخت و طلاق را بزرگترین مشکل پیش رو دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکل پیش روی ما در بخش یونسی طلاق های زودرس است که به موجب این بیشترین وقت شورا را اختلاف شدید خانوادگی از خود کرده است.

 

وی افزود: امروز خانواده بد سرپرست نباید به فراموشی سپرده شود اینها هم سرپرست دارند، هم ندارد؛ داشتن بدان معناست که فقط روی کاغذ است، بنابراین بهزیستی و کمیته امداد باید با نگاهی نو و ویژه به این خانواده ها کمک رسان آنها باشد تا آسیب های اجتماعی کم شود.

 

انتهای پیام/