علیرضا هاشم آبادی مدیر جهاد کشاورزی جوین در گفت و گو با خبرنگار صبح توس اظهار داشت: گیاه گلرنگ گیاهی دومنظوره است که دانه های آن برای روغن گیری وگلبرگ های آن استفاده دارویی دارد.

 

وی افزود: ارتفاع این گیاه بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر و دارای برگ های خار دار و گل های ان به رنگ زرد مایل به قرمزاست.

 

هاشم آبادی تصریح کرد: افزود سطح زیرکشت این محصول درشهرستان 35 هکتارمی باشد.

 

مدیر جهاد کشاورزی جوین بیان داشت: با تولید متوسط 2تن درهکتار شاهد تولید 70 تن گلرنگ دراین شهرستان خواهیم بود.

 

وی در پیان گفت: این گیاه اوایل بهمن تا اواخراسفند کشت و در تیرماه برداشت می شود وپس ازبرداشت، برای تهیه روغن به کارخانه های روغن کشی فرستاده می شود.

 

انتهای پیام/