به گزارش صبح توس؛ مرضیه کسرائی فر در همایش مناسب سازی معابر برای معلولین با بیان اینکه بیش از 150مرکز با مجوز اداره بهزیستی سبزوار مشغول به فعالیت هستند اظهارداشت: در سال گذشته بیش از 4میلیارد و 500میلیون تومان مجموع یارانه دریافتی این اداره بوده که در به مراکز تابع پرداخت شده است.

 

وی با اشاره به مشکل ویژه معلولین و خانواده در خصوص تامین مسکن تصریح کرد: تا پایان سال 30واحد از مسکن های معلولین اماده و تحویل مددجویان خواهد شد.

 

کسرایی تاکید کرد: برای تامین مسکن خانواده های دارای 2معلول مبلغی معادل 30میلیون تومان کمک بلاعوض صورت گرفته است.

 

رئیس اداره بهزیستی سبزوار در ادامه به راه اندازی دو مرکز اوتیسم و نگهداری از معلولین در سبزوار اشاره کرد و افزود: اجرای برنامه های حرفه اموزی در مرکز نگهداری معلولین با هدف ایجاد ارتباط موثر با جامعه از جمله فعالیت های مهم این مرکز خواهد بود.

 

کسرایی با بیان اینکه بیش از 12 هزار خانوار تحت حمایت های این سازمان در سبزوار وجود دارد تاکید کرد: بیش از 180نوع خدمت توانبخشی به این خانواده ها ارائه می شود.

 

وی با اشاره به شعار امسال بهزیستی با عنوان محور مسئولیت و سلامت ادامه داد: بهزیستی در سال جاری ارائه خدمات توانبخشی با هدف ایجاد ارتباط موثر و قبول مسئولیت در جامعه اجرایی می شود.

 

 

کسرائی در ادامه ایجاد اشتغال مناسب با شرایط معلولین و توان جویان را از جملهمهم ترین اقدامات بهزیستی برشمردو افزود: در سال گذشته بیش از 2میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی به عنوان تسهیلات در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

 

رئیس اداره بهزیستی سبزوار به خدمات این اداره در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کردو افزود: در این راستاو با هدف کاهش امار طلاق مراکز مشاوره با همکاری دادگستری راه اندازی شده که موجب پایین امدن آمارطلاق در شهرستان شده است.

 

انتهای پیام/