رضا خطایی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس بابیان اینکه فلسفه ذاتی تأمین اجتماعی برای رفاه و ایجاد آرامش مردم است اظهار داشت: ایجاد آرامش روحی خصوصاً در قشرهای کم‌درآمد جامعه ازجمله اهداف این سازمان است.

وی بابیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می‌دهد، خاطرنشان کرد: در شهرستان خلیل‌آباد 16 هزار و 500 نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی شامل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران اصلی و تبعی هستند.

رئیس تأمین اجتماعی خلیل‌آباد با تأکید بر اینکه مردم باید بافرهنگ بیمه تأمین اجتماعی آشنا شوند و از خدمات این بیمه استفاده کنند، تصریح کرد: بیمه مشاغل آزاد (بیمه خود اظهاری، بیمه زنان خانه‌دار) و بیمه اختیاری ازجمله بیمه‌های سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان خلیل‌آباد است.

وی تعداد کارگاه‌های فعال تحت پوشش تأمین اجتماعی خلیل‌آباد را 2875 مورد عنوان کرد و گفت: 80% کارگاه‌های مذکور در غالب بخش بیمه‌های کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد فعال می‌باشند.

خطایی بابیان اینکه در سال 95 بیش از سه هزار و 500 بازرسی از کارگاه‌های سطح شهرستان به‌عمل‌آمده است، اذعان کرد: معمولاً همه‌روزه از اکثر کارگاه‌های فصلی و غیر فصلی تحت پوشش بازرسی به عمل می‌آید.

وی همچنین عنوان کرد: بیش از 37 میلیارد ریال میزان پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سال 95 سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان خلیل‌آباد بوده است.

این مقام مسئول میزان پرداختی در تعهدات بلندمدت را بیش از 31 میلیارد ریال عنوان و ابراز کرد: 800 نفر تحت پوشش تأمین بیمه اجتماعی در تعهدات بلند شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در شهرستان خلیل‌آباد هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: تعهدات کوتاه‌مدت شامل مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسیله کمک پزشک، کمک‌هزینه ازدواج و کفن‌ودفن است که در سال 95 بیش از 6 میلیارد ریال پرداخت‌شده است.

خطایی بابیان اینکه 34 نفر در شهرستان خلیل‌آباد از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، تأکید کرد: اشخاصی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند و در صورت به‌کارگیری نیز به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سال 95 در شهرستان خلیل‌آباد 7605 مورد دفترچه تأمین اجتماعی صادر، تعویض و المثنی شده و همچنین 30 هزار دفترچه تمدید اعتبارشده است.

انتهای پیام/