فیروز اصلانی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: درتمامی نظام‌های سیاسی افرادی برای تصدی هر مسئولیتی چه به صورت انتصابی و یا انتخابی باید واجد شرایط باشند و این صلاحیت را آن نظام سیاسی تعیین می کند.

 عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به نظام سیاسی کشورمان افزود: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است؛ یعنی چون نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر انتخاب مردم است اما در مورد این که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بر بحث صلاحیت‌ افراد صورت می‌گیرد، دایره‌ی انتخاب مردم را محدود نمی‌کند.

اصلانی در ادامه ابراز داشت: به عبارت دیگر این که اعلام می‌شود نمایندگان باید شرایطی خاص داشته باشند مغایرتی با دموکراسی ندارد بلکه از اساس هر نظام سیاسی در جهان است.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به وظیفه اصلی شورای نگهبان در کشور افزود: از وظایف اصلی شورای نگهبان جلوگیری ازنفوذ ضدانقلاب و عناصر غرب‌زده به بدنه نظام است، فقهای شورای نگهبان طبق اصل72، 91، 94 و 96 به عنوان پایش‌گر در کشور فعالیت می‌کنند.

اصلانی در ادامه تصریح کرد: شورای نگهبان از کسانی که بدون داشتن ضوابط از فضای سیاسی به داخل نظام سیاسی پرتاب می‌شوند جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به نظام های مردم سالاری در جهان ابراز داشت: در نظام‌های مردم سالاری نوع نظام بر مبنای آرای مردم شکل می گیرد که با نقش آفرینی مردم در انتخابات کامل می‌شود.  

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه اظهار کرد: برای جلوگیری از نفوذ عناصر ناسالم و نامطلوب در نظام وجود پایشگری مثل شورای نگهبان واجب است تا از ورود این افراد به بدنه نظام جلوگیری شود.

اصلانی با اشاره به هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان به خصوص در ایام انتخابات در کشور افزود: علت تخریب شورای نگهبان  در ایام انتخابات به واسطه نقشی است  که قانون اساسی طبق اصل 99 برعهده شورای نگهبان گذاشته که همان وظیفه صیانت از آرای مردم و جلوگیری از عناصر ضد انقلاب در کشور بوده است.

 

انتهای پیام/