رحمت الله حافظ نیا در گفتگوبا صبح توس اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی سازمانی بیمه‌ای و درمانی در کشور است که افراد بیمه شده را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و بر اساس اسناد بالا دستی اداره می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی تامین کننده خدمات رفاه برای تمام مردم جامعه باشد واز طرفی تنها نیمی از مردم تحت پوشش این سازمان قراردارند.

 رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به بحث مسئولیت رفاه اجتماعی در کشور افزود: در بحث رفاه اجتماعی باید سازمانی بالاتر از سازمان تامین اجتماعی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و آن هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  در کشور است.

  حافظ نیا در رابطه به مسئله بیمه درمانی افراد در زمان بازنشستگی گفت: مردم در زمان بازنشستگی در تامین مخارج زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند وبرای رفع آن باید در دو شیفت ویا در سه شیفت کار کنند این درحالی است که باید حقوقی برای این افراد در نظر گرفته شود تا جوابگوی مشکلات معیشتی و درمانی آنان باشد.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و تخصیص مبلغی از این قانون به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: با مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها قرار بود منابعی به بحث تامین اجتماعی در کشور تعلق بگیرد اما این موضوع تحقق نیافت.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی کشور در ادامه ابرازداشت: سازمان تامین اجتماعی 130 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و حدود 25 میلیارد تومان بدهی به طرف قراردادهای خود یعنی بیمارستان‌ها و دیگر نهادهای درمانی در کشوردارد.

  حافظ نیا در رابطه با اینکه نمی‌شود در پشت درهای بسته در رابطه با سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت افزود: بر اساس محاسبات خدمات درمانی که در دولت تعریف شده باید تصمیماتی در رابطه با این سازمان منظورشود.

وی تصریح کرد: دولت نباید در رابطه با بحث تامین اجتماعی  بدون کارشناسی وارد شود، اگر مطالبات دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تمامی مشکلات این سازمان در رابطه با بیمه شدگان، مستمری بگیران و دیگر بازنشستگان  برطرف می‌شود.

انتهای پیام/