پیرمحمد ملازهی در گفتگو با صبح توس با اشاره به اینکه  دولت باید مسئله پاکستان را در اولویت دیپلماسی خود قرار دهد اظهار کرد: اگر دولت نگاه خود را به نقاط مرزی بیشتر کند مشکلات امنیتی کمتردر این مناطق اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: پاکستان 960 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد که به دلیل دشتی بودن قابل نفوذ برای اشرار و تروریست‌ها  است و این مرز به لحاظ جغرافیایی و طولانی بودن با مشکلات امنیتی و  نظارتی از سوی نیروهای پاکستانی مواجه شده.

کارشناس مسائل منطقه و پاکستان با اشاره به عدم اقتدار دولت مرکزی اسلام آباد در کنترل مرزها گفت: دولت مرکزی پاکستان از اقتدار زیادی برخوردار نبوده و همواره با گروه های مسلح از جمله طالبان درگیر بوده است و جمهوری اسلامی ایران بارها به مقامات اسلام‌آباد گفته است که اگر توان مقابله با اشرار را ندارید ایران می‌تواند با ورد به این کشور از ورود اشرار و تروریست ها جلوگیری کند.

  ملازهی در ادامه ابراز داشت: کنترل بیشتر مسئولین پاکستانی بر روی دو مرز کشمیر و افغانستان بوده و از طرفی به مرز ایران توجه و اهمیتی قائل نیستند.  

وی در رابطه با ماهیت اشرار در مرزهای شرقی کشور افزود: دو نوع اشرار در مناطق مرزی پاکستان مشقول به فعالیت هستند؛ اشراری که در بحث قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن فعالیت می‌کنند و گروه های تروریستی که به دنبال نا امنی در مناطق شرق کشور هستند.

کارشناس مسائل منطقه و پاکستان با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور به اسلام آباد در رابطه با همکاری مرزی دوکشور ابرازداشت: وزیر کشور اخیرا در سفری که به اسلام آباد داشت از دولت مرکزی پاکستان خواست در کنترل مرزها دو کشور  دقت و نظارت بیشتری داشته باشد ولی تا امروز این سفر به نتیجه‌ای نرسیده است.

 ملازهی در رابطه با دیپلماسی دولت در طول 4 سال گذشته در بحث همسایگان شرقی ایران به خصوص پاکستان افزود: دیپلماسی دولت در طول 4 سال اخیر متوجه بحث برجام و ارتباط با اروپا و آمریکا بوده و کمتر به مسائل همسایگان شرقی ایران به خصوص پاکستان پرداخته است و دیپلماسی دولت در رابطه با پاکستان ضعیف است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت باید به مناطق اهل سنت توجه بیشتری کند چراکه در این مناطق براداران اهل سنت با مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان و معیشتی مواجه هستند.

کارشناس مسائل منطقه و پاکستان با اشاره به اینکه کنترل مرزها از طریق مردم بومی راحتر است افزود: دولت باید به مناطق مرزی  توجه بیشتری کند و با  دید بازتری نگاه کند، اگر دولت این سیاست را در پی بگیرد نوعی امنیت توسط بومیان در این مناطق ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/