به گزارش صبح توس؛آزمون استخدامی پذیرش دانش آموز بهورزی با استناد به مجوز صادره از طرف دفتر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صبح جمعه از بین واجدین شرایط براساس آگهی منتشرشده و آیین نامه بهورزی جهت حضور در خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن در ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن برگزار و 128 داوطلب جهت تصدی در سمت بهورزی در 20 خانه بهداشت بردسکن به رقابت پرداختند.

 

حسین زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار ما گفت : در برگزاری این آزمون رابط هسته گزینش و کارشناس مرکز بهداشت استان و حراست حضور داشته و از نزدیک بر روند اجرا و برگزاری آزمون نظارت داشتند و نتایج اولیه آزمون از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام خواهد شد.

 

حسین زاده افزود : با هدف تامین بهورزان مورد نیاز در واحدهای تحت پوشش، طبق مفاد دستورالعمل پذیرش دانش آموز بهورزی و پس از اعلام آگهی پذیرش، از داوطلبان بومی دیپلم و فوق دیپلم واجد شرایط ثبت نام به عمل آمد و 97 زن و 26 مرد در این آزمون شرکت کردند که در نهایت 20 نفر پس از سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صلاحیت‌های عمومی، پذیرش خواهند شد.

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن اعلام کرد : پذیرفته شدگان پس از یک دوره آموزشی دو ساله، در  خانه های  بهداشت سطح شهرستان مشغول به کار خواهند شد.

انتهای پیام/