به گزارش صبح توس؛ فخرالدین دانش آشتیانی ظهر امروز در نشست مشترک معاونان و روسای ادارات آموزش وپرورش خراسان رضوی ایجاد بستری مناسب برای فراگیری دانش آموزان را هدف مهم سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت:  هنوز تمرکز ما به روی آموزش است در حالی که تربیت و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در بحث تربیت باید یک سری اصول رعایت شود تا برنامه ریزی ها موفق باشد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان این که بر اساس سند آموزش وپرورش باید بستر تربیت برای دانش آموزان فراهم شود، اظهار داشت: هنوز بحث تربیت در حوزه سند به معنای واقعی اجرا نمی شود و هنوز تمرکز ما بر آموزش است.

دانش آشتیانی ادامه داد: در نظام آموزش و پرورش باید بررسی شود که هدف اصلی چیست آیا هدف این است که دانش را به دانش آموزان منتقل کنیم یا بستری برای تربیت دانش آموزان فراهم کنیم که سند تحول بنیادین تربیت فرزندان را مورد توجه قرار می دهد هر چند که نمی توان از آموزش نیز به سادگی عبور کرد. 

 وی همچنین با تاکید بر این موضوع که مسئولیت نظام تعلیم و تربیت، تربیت است افزود: تربیت خارج از کلاس درس نبوده و باید در خود کلاس و توسط معلم پیاده سازی شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: موضوع تربیت نباید به فعالیت های خارج از کلاس درس محدود شود و اگر چنین رویکردی در نظام آموزش و پرورش دنبال شود، نتایج مناسبی از آن به دست نخواهد آمد.

دانش آشتیانی متذکر شد: اگر فعالیت های خارج کلاس به معنای برنامه ریزی برای تربیت در نظر گرفته شود به نتیجه نمی رسیم زیرا تربیت در ابعاد مختلف در کلاس درس و برنامه ریزی درسی مترکز است.

وی با تاکید بر این که باید تمرکز بر روی تربیت باشد ادامه داد: معلم در کلاس درس مسئولیت تربیت را بر عهده دارد نه آموزش و این اشتباه است که فکر کنیم معاون پرورشی وظیفه تربیت و معلم کلاس وظیفه آموزش را دارد.

 وزیر آموزش و پرورش افزود: برخی می پندارند معلمان پرورشی مسئولیت تربیت دانش آموزان و دیگر معلمان مسئولیت آموزش آنان را بر عهده دارند در حالی که این موضوع به هیچ عنوان درست نیست و اگر بخواهیم دانش آموز به حیات طیبه برسد، باید همه معلمان وظیفه تربیت را بر عهده بگیرند.

دانش آشتیانی اظهار داشت: برای تربیت دانش آموزان باید اصول شناخت نفسی دانش آموز از خود، رابطه دانش آموز با خدا، ارتباط با دیگران، رابطه با اجتماع و مسائل شهروندی و رابطه با طبیعت را یاد بگیرد.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم مهارت آموزی در مدارس عنوان کرد: مهارتهای زندگی نیز باید در تمام ساعت های تحصیل به دانش آموزان ارائه گردد و نباید اتخاذ چنین رویکردهایی به ساعت هایی غیر از ساعات کلاس درس سپرده شود. 

وی خاطر نشان کرد: اگر این مدل طراحی شود و آموزش های لازم ارائه گردد می توانیم به اهداف تربیتی آموزش و پرورش دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/