مصطفی باقرزاده فلاح در گفتگو با صبح توس با بیان اینکه بیش از نیمی از مفاد قرارداد برجام ایران را منجر به پذیرش مباحث و مولفه‌های فشار کرده است اظهار کرد: در بند 22 برجام طبق ترجمه وزارت خارجه کشورمان آمریکایی‌ها نباید هیج ممنوعیتی برای ایران در راستای خرید قطعات هواپیماهای مسافربری ایجاد کنند.

 

کارشناس مسائل هسته‌ای با اشاره به بد عهدی آمریکایی‌ها در رابطه با عدم اجازه فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران  افزود: آمریکایی‌ها چه قبل از اجرای برجام و چه در دوران پسا برجام اجازه خرید قطعات هواپیماهای مسافربری را به ایران نداده‌اند و امروز حدود 41 درصد از ناوگان هوایی کشورمان با مشکل قطعات مواجه است.

 باقرزاده فلاح در رابطه با قرارداد اخیر نفتی فرانسه با ایران ابراز داشت: قرارداد توتال که در هفته گذشته بین ایران و فرانسه منعقد شد، بند دیگری از تعهداتی بود که ایران در برجام پذیرفته بود؛ امروز در این قرارداد 51درصد از سهم آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال بوده در صورتیکه تنها 19 درصد سهم کشورمان است.

وی با اشاره به تعهد ایران در برجام برای اجرای سند 2030 اظهار کرد: یکی از بندهای موجود در برجام اجرای سند 2030 بود که در این سند باید نگاه ایران با غرب و آمریکا یکسان باشد؛ در واقع برجام با مولفه‌های اسلامی و انقلابی کشورمان  مغایرت دارد.

کارشناس مسائل هسته‌ای با اشراه به اینکه برجام خسارتی محض و غیربازگشت برای ایران بوده است ابراز داشت: در پسا برجام نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه هر روز کشورمان از طرف آمریکایی ها و اروپایی‌ها مورد تحریم بیشتر قرار می‌گیرد.

 

 باقرزاده فلاح با اشاره به اینکه طی 4 سال گذشته دولت هیچ گونه پرتاب ماهواره به فضا انجام نشده است، افزود: یکی از دست آوردهای دیگر برجام این است که ایران حق پرتاب ماهواره به فضا را ندارد؛ امروز بسیاری از ماهواره های که آماده پرتاب هستند مانند ماهواره مصباح به موزه فرستاده شده‌اند.

انتهاتی پیام/