به گزارش صبح توس؛ به پیشنهاد کمیسیون ورزشی شورای شهر کاشمر اعضای این شورا سه شنبه شب در محل شورای شهر با کمک به مبلغ 10 میلیون ریال به باشگاه و گود باستانی تختی این شهرستان برای اجرای برنامه‌های ورزش زورخانه‌ای موافقت کردند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر اعضای شورای شهر کاشمر مبلغ 10 میلیون ریال برای کمک به هیأت ژیمناستیک کاشمر به منظور تأمین وسایل مورد نیاز این ورزش موافقت به عمل آوردند. تصویب این مبلغ در حالی بود که کمیسیون ورزش مبلغ 15 میلیون ریال پیشنهاد داده بود.

اعضای شورای شهر کاشمر در ادامه با کمک شهرداری کاشمر به تیم والیبال نشسته معلولین کاشمر به مبلغ 5 میلیون ریال جهت تأمین توپ و تور موافقت کردند.

در مصوبه‌ای دیگر اعضای شورای شهر کاشمر 10 میلیون ریال برای کمک به تأمین هزینه سفر محمد مرادزاده کوهنورد کاشمری اعزامی به قله هیمالیا موافقت کردند.

همچنین مبلغ 5 میلیون ریال هم برای کمک به هیأت ورزشی نابینایان کاشمر توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

انتهای پیام/