سید امیر حسین قاضی زاده در گفتگو صبح توس اظهار کرد: باتوجه به تورم و رکود در کشور و بحث اقتصاد مقاومتی بستن قرارداد با شرکت های بدعهد اروپایی از جمله توتال فرانسه  قابل توجیح نخواهد بود.

وی تصریح کرد: این عمل خلاف استراتژی نظام و دستورات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی بوده و دولت باید در انعقاد قراردادهای بین المللی دقت کافی داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تکنولوژی و منابع در کشور افزود: کشور ما دارای منابع عظیم و تکنولوژی گسترده است اگر زمانی ما در داخل با مشکلات تکنولوژی و منابع مواجه باشیم می توانیم از کشورهای بیگانه استفاده کنیم نه اینکه خود یکی از قطب های تکنولوژی در منطقه هستیم.

سید امیر حسین قاضی زاده در رابطه با بحث آزادی و عمل در این قراردادها گفت: با انعقاد این  نوع قراردادها آزادی عمل و روحیه انقلابی را از دست می رود چراکه بیشتر سهم این قرارداد متعلق به شرکت توتال است و این شرکت سهم زیادی در این قرارداد دارد.

وی در رابطه با ورود نمایندگان به قرارداد توتال  قبل از بسته شدن در مجلس افزود: قبل از قرارداد توتال مجلس ورود جدی داشت و در این خصوص از وزیر نفت سوال و حتی جلسه علنی و غیر علنی در این رابطه تشکیل شد و حدود 80نفر از نمایندگان مجلس مخالف این قرارداد نفتی بودند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز داشت: مجلس ناظر عالیه و نظارت عمومی در کشور دارد باید کسانی که در کشور مسئولیت دارند به این نوع قراردادها توجه داشته باشند، دولت به دنبال وابسته سازی کشور به غرب و به نهادهای بین المللی و غربی است تا در دولت های بعدی نیز همچنان وابسته بماند.

انتهای پیام/