رحمت الله محمد خواه شهردار نقاب در گفت و گو با صبح توس اظهار داشت: برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری با چشم‌انداز 25 ساله‌ای برای مشخص کردن آینده مسیر توسعه شهر و شهرداری در حال آماده‌سازی است.

 

وی افزود: در این برنامه طرح 5 ساله برای شهرداری و برنامه 20 ساله‌ای برای شهر در نظر گرفته می‌شود

 

شهردار نقاب تصریح کرد: در برنامه‌های طولانی‌تر چشم‌انداز بهتر و وسیع‌تری برای مدیران شهری و شوراها وجود دارد و این تعیین شدن اهداف از تأثیر علایق شخصی افراد می‌کاهد.

 

محمد خواه بیان داشت: سند راهبردی وضعیت فعلی را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند با شهری که در پایان این برنامه پیش‌بینی‌شده چقدر فاصله‌داریم و هرسال چقدر پیشرفت داشته‌ایم.

 

وی یادآورشد: همچنین در این برنامه چارچوب اهداف تعیین‌شده و راهکارهای درآمدی و سه بخش عمده هزینه‌های شهرداری در بخش‌های خدمات شهری، عمرانی و اداری نیز دیده‌شده است.

 

شهردار نقاب به اشاره به اینکه این سند برای کلیه شهرها و شهرداری‌ها باید ترسیم شود ادامه داد: برای تهیه این سند به‌صورت کارشناسی با دانشگاه حکیم سبزواری قرارداد بسته‌شده است.

 

محمد خواه در پایان گفت: مرکز پژوهش‌های علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم عهده‌دار آماده‌سازی این سند برای شهر نقاب شده است که با استفاده ازنظر کارشناسان، خرد جمعی و کارگروه‌های تخصصی برنامه راهبردی و عملیاتی انجام می شود.

 

انتهای پیام/