2017-07-27 | 1396/05/05

وعدة الصادق

جغتای- رهبر معظم انقلاب ساعاتی قبل از حمله موشکی سپاه علیه داعش فرمودند: دولتمردان آمریکایی نخواهند توانست به ملت ایران سیلی بزنند، بلکه این ملت است که به آنها سیلی خواهد زد.