حمید گرمابی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: متأسفانه مناطق آزاد تحت چهارچوب و نظمی شکل نگرفته و از این جهت مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم به وجود آمده است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه مقامات مربوطه یا نمایندگان منطقه تلاش کرده‌اند برای منطقه خودشان گشایش اقتصادی ایجاد کنند، اقدام به تهیه مجوز برای ایجاد منطقه آزاد کرده‌اند و به‌این‌ترتیب امروز با تعداد زیادی منطقه آزاد مواجه هستیم.

 

وی با اشاره به این نکته که هدف مناطق آزاد صادرات و تولید برای صادرات است، ادامه داد: ازاین‌جهت با صفر کردن عوارض، صادرات بسیار راحت انجام می‌شود؛ اما این در حالی است که عکس این موضوع اتفاق افتاده و واردات زیادتری داریم.

 

گرمابی ضمن تاکید بر جلوگیری از توسعه بدون برنامه ابراز داشت: با توجه به اینکه گسترش بیشتری مناطق آزاد از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا شده است باید عارضه‌یابی این امر در دستور کار قرار گیرد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون مناطق آزاد که از گذشته تصویب‌شده محدودیتی را ایجاد نمی‌کند و محدودیت‌ها به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه بازمی‌گردد.

 

گرمابی افزود: دولت‌ها کم‌وبیش مناطق آزاد را حیاط‌دخلوت خود می‌دانند و این به دلیل شرایطی است که می‌توان بدون نظارت‌های ویژه کالا را وارد کرد.

 

وی عنوان کرد: طبق مصوبه اخیر دولت قرار بر این است تا مناطق آزاد تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی باشند و ازاین‌رو نظارت‌ها تشدید می‌شود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: دولت دوازدهم در ابتدای کار با اولویت رسیدگی به مسائل اقتصادی و اقشار محروم باید کار خود را دنبال کند.

 

وی گفت: خروج از رکود اقتصادی و رونق در دولت جدید باید برای اقشار محروم گشایشی ایجاد کند زیرا مردم در انتخابات همت کردند و غیرتمندانه با حضور بیش از 40 میلیونی پیام خود را رسانده‌اند که باید به انتظارات ایشان پاسخ داده شود.

 

گرمابی در انتها بیان کرد: اشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی با رویکرد توجه اساسی به قشر محروم جامعه باید موردتوجه باشد.

انتهای پیام/