به گزارش صبح توس؛ بعد از برجام قرار نبود تحریم ها به این گستردگی علیه ایران وضع شود اما این تحریم های جدید با بخش های زیاد و مختلفی از برجام مغایر است و اگر این قوانین تصویب بشود برجام از درون تهی می شود و در تحریم های جدید آمریکا، سپاه ذیل گروه های تروریستی قرار گرفته است.

به تازگی تحریم های جدید موسوم به SV22 توسط سنا و کنگره آمریکا علیه ایران تصویب شد. این تحریم های جدید که در حال بررسی و تصویب در کنگره و سنا است به طور واضح ناقض برجام است تا جایی که جان کری و معاون او، معاون دارایی آمریکا و حتی وندی شرمن و همه آنها در سخنرانی های خود اعلام کرده اند که این طرح مخالف برجام است.

در واقع بعد از برجام قرار نبود تحریم ها به این گستردگی علیه ایران وضع شود اما در واقعیت تحریم های جدید با بخش های زیاد و مختلفی از برجام مغایر است و اگر این قوانین تصویب بشود برجام از درون تهی می شود.

هر چند که مصوبات سنا و کنگره آمریکا علیه ایران مسبوق به سابقه است و این تحریم ها اگرچه هنوز در حال بررسی هستند اما شواهد و گذشته کنگره و سنا نشان می دهد که ترامپ این تحریم ها را علیه ایران تصویب و به اجرا در خواهد آورد.

 

در واقع گستردگی قوانین تحریمی علیه ایران بعد از تصویب این تحریم ها صورت گرفت وطرح قرار گرفتن سپاه ذیل گروه های تروریستی برای اولین بار در تاریخ ایران و دنیا به عنوان یک گروه تروریستی عنوان شده است.

پیش از این آمریکا اقدام به تحریم اشخاص کرده بود اما با قانون جدید یک جایگاه تحریم می شود به طوری که اگر فردی تحریم می شود، به طور اتوماتیک جایگزین آن نیز تحریم می شود.

 

در جایی از برجام آمده است که اگر ایران به همه تعهدات خود عمل کند بعد از ۶ سال تمام تحریم ها لغو می شود اما این قانون جدید یک شرط جدیدی را پیش روی برجام می گذارد که حتی اگر ایران به همه تعهدات خود عمل کند رئیس جمهور آمریکا باید بنویسد و  امضا کند که اگر این تحریم برداشته شود در راستای منافع آمریکاست.

 

به عبارت دیگر نقشی برای رئیس جمهور آمریکا گذاشته شده است که بعد از ۶ سال انجام تعهدات از سمت ایران، نظر رئیس جمهور آمریکا شرطی است برای برداشته شدن تحریم ها که این هم ناقض برجام است.

 

با توجه به اینکه این تحریم ها از سوی کنگره تدوین شده، به طور قطع قانون جدید ربطی به شخص اوباما یا ترامپ ندارد که بگوییم دشمنی ترامپ باعث این اتفاق شده است؛ بلکه ترامپ این قانون را امضا خواهد کرد هرچند اوباما هم بود با توجه به رای بالایی که این قانون برای تصویب به دنبال خود دارد، این طرح را امضا می کردو اجازه وتو کردن آن را نداشت.

انتهای پیام/