حمید رضا ترقی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: دولت یازدهم وعده های زیادی به مردم داد که عمده آن هم بحث تحریم ها و گشایش اقتصادی در کشور بود که هیچ کدام عملی نشد.

 

وی تصریح کرد: روحانی بالغ بر 160 مورد در زمینه اقتصادی به مردم وعده داده بود که در دولت یازدهم عملی نشد و همچنان جز مصوبات مردمی باقی مانده، همچنین این دولت در بحث هماهنگی و تعامل بین قوا و نیز اتحاد بین اقلیت ها و اقوام نیز ضعیف عمل کرد.

 

رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: یکی دیگر از وعده‌های دولت روحانی اداره کشور بر اساس نظر نخبگان و نخبه گرایی بود که محقق نشد، همچنین در سیاست خارجی نیز  قرار بود به پاسپورت ایرانی عزت داده شود؛ اما درست عکس این عمل انجام شده است.

 

ترقی با اشاره به بی احترامی و برخورد با هموطنانمان در دیگر کشورها، افزود: نه تنها پاسپورت ایرانی عزت دار نشد، بلکه شاهد بی احترامی های بیشتر به هموطنان در فرودگاه‌های دیگر کشورها بوده و هستیم.

 

 وی با اشاره به سوگند روحانی در مراسم تنفیذ خود در سال 92، اظهار کرد: روحانی در مراسم تنفیذ خود گفته بود خدا نکند دهان مخالفان خود را ببندم؛ اما عکس این سخن خود عمل کرد و امروز به منتقدین خود انواع بی احترامی‌ها و تهمت‌ها را می زند.

انتهای پیام/