به گزارش خبرنگار صبح توس؛ داوديان معاون اقتصادي و برنامه ریزی فرماندار و بخشدار مرکزي تربت جام ظهر امروز درجلسه کارگروه آب، کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد با اشاره به دستور کار دولت مبني بر نصب کنتورهاي حجمي برای مديريت بحران آب گفت: متاسفانه قانوني که حالت پيشگيرانه در بحث برداشت غيرمجاز آب باشد نداريم.

بخشدار مرکزی تربت جام افزود: آب مايه حيات،کالاي استراتژيک و ارزش امنيتي دارد و بايد مجازات بيشتري در بحث برداشت هاي غيرمجاز آب صورت گيرد.

وي تصريح کرد: متخلفين برداشت غير مجاز آب با پرداخت جريمه دوباره نسبت به برداشت غير مجاز آب اقدام مي کند که نشان مي دهد قانون اهرم پيشگيرانه خود را از دست داده است.

معاون اقتصادي فرماندارتربت جام تصریح کرد: موضوع برداشت غير مجاز آب توسط چاه هاي کشاورزي بايد از طريق مراجعه قضايي پيگيري شود و بايد منطقه را براي متخلفان غير مجاز آب ناامن کنيم.

داوديان افزود: بحث بحران آب در دشت جام جدي است و کارشناسان منابع آب با بازديد هاي مستمر از منابع آبي با متخلفين به طور جدي برخورد کنند.

وي با اشاره به احداث بندهاي خاکي غير مجاز در منطقه تصريح کرد: احداث برخي از بندهاي خاکي غير مجاز باعث انباشه شدن آب در پشت اين بندها و با تخريب آنها شاهد بحران و خسارت هاي مادي بسياري می شویم که بايد به جد يا متخلفان اعمال قانون شود.

معاون اقتصادي فرماندارتربت جام خاطر نشان کرد: احداث بندهاي خاکي زير نظر کارشناسان ادارات متولي صورت گيرد و اين ادارات به دنبال تقويت بندهاي خاکي مجاز و اصولي باشند.

در ادامه شايان مهر رئيس اداره امور آب شهرستان تربت جام با قدرداني از دستگاه قضايي در برخورد قاطع با متخفين حفاري هاي غير مجاز گفت: با حفاري چاه هاي غير مجاز برخورد قانوني انجام ومتخلفان به دستگاه قضايي معرفي و بر اساس قانون با آنان رفتار شده است.

وی ادامه داد: به بيش از 130 حلقه چاه که برداشت غير مجازآب داشته اند که بيشتر در دامداري ها مي باشد اخطارهاي لازم ارائه شده و تا لغو مجوز جلو رفته ايم.

رئيس اداره امور آب شهرستان تربت جام با اشاره به مشکل چاه هاي منطقه محمود آباد تربت جام اعلام کرد: چاه هاي منطقه محمود آباد اين شهرستان در دستور انسداد است و در مرحله بعدي براي تحويل سوخت با مشکل مواجه خواهند شد که لازم است در شوراي عالي آب مشکل آنان بررسي وحل و فسخ گردد.

سپس جعفر جوادي مدير جهاد کشاورزي تربت جام با اشاره به نصب کنتورهاي حجمي به عنوان مانع افزايش سطح زير کشت محصولات کشاورزي بيان داشت: با نصب کنتورهاي حجمي سطح زير کشت محصولات آبي از 20 هزار هکتار به 17هزار هکتار کاهش يافته است که لازم طرح هاي کشت با مديريت بيشتر آب به کشاورزان آموزش داده شود.

وی افزود: برداشت غير مجاز آب و پرداخت جريمه باعث ظلم به کشاورزاني است که به قانون احترام مي گذارند که لازم است برخورد جدي تري با متخلفان صورت بگيرد.

مدير جهاد کشاورزي تربت جام ادامه داد: دريافت وجه جريمه برداشت غير مجاز آب به نوعي تشويق متخلفين است و ما عملا خلاف کار با خلاف برداشت غير مجاز از منابع طبيعي آب تائيد مي کنيم.

جوادی با اشاره به عدم برداشت گندم ديم گفت: بخش مهمي از سطح زير کشت گندم ديم به دليل سرما زدگي قابل برداشت نيست و مورد استفاده دام قرار گرفته است.

جوادي با انتقاد از عدم اختصاص اعتبارات براساس توليدات زراعي خاطر نشان کرد: با توجه به جايگاه برتر شهرستان در حوزه توليدات زراعي استان اعتبارات براين اساس به شهرستان تعلق نميگيرد که بايد جايگاه کشاورزي در تقسيم اعتبارات ديده شود.

انتهای پیام/