2018-04-25 | 1397/02/05

شور دعا و مناجات مردم جغتای در اولین شب قدر

جغتای- همزمان با اولین شب قدر مردم جغتای هم نوا با مردم دیگر نقاط کشورمان به مناجات و راز و نیاز به درگاه باری تعالی پرداختند.