2018-02-20 | 1396/12/01

شور دعا و مناجات مردم جغتای در اولین شب قدر

جغتای- همزمان با اولین شب قدر مردم جغتای هم نوا با مردم دیگر نقاط کشورمان به مناجات و راز و نیاز به درگاه باری تعالی پرداختند.