2018-04-23 | 1397/02/03

خاموشی، گناه است

جغتای- علی اکبر ولایتی گفت: بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم می‌شود و سکوت در برابر حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.