2017-09-25 | 1396/07/03

خاموشی، گناه است

جغتای- علی اکبر ولایتی گفت: بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم می‌شود و سکوت در برابر حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.