2018-02-24 | 1396/12/05

خاموشی، گناه است

جغتای- علی اکبر ولایتی گفت: بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم می‌شود و سکوت در برابر حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.